Bago nga kaya ito sa inyong pangingin o ilan sa inyo ay gumagawa din ng ganito? Sa mga di nakakaalam, ang tawag po namin dito ay “gasera”, sa halip na kandila na nauupos, minarapat naming gumawa na lang ng ganito, mas tipid ng konti kesa bibili lagi ng kandila sa tuwing mawawalan ng kuryente. Ang gaserang ito ay laging nakalagay sa may bintana ng kwarto namin para kung sakali mang mawalan ng kuryente sa aming lugar na walang pasabi, kami ay handa. Siyangapala, nanay ko po ang may gawa nyan kani-kanina lang pagkaubos ng Bacon Spread haha!

Mitch Carvalho

YOUR DIGITAL MOM NEXT DOOR
A full-time home-based Marketing Manager by day, 24/7 Mom, and a Blogger at any time. Iā€™m 43 and proud. Mom of Derelle & Erchelle, sharing my adventures as I walk through motherhood and having to do most things on my own while my Indian national husband works miles away from home.