SAHM Joins Pinoy Top Ten #1


Unang Sampung Bagay na aking pinagmamalaki bilang isang Filipino:

  1. Mapagmahal sa magulang at pamilya.
  2. Umiiral pa din ang bayanihan kung kinakailangan.
  3. Kahit na nakarating na sa iba-ibang panig ng mundo, hanap pa din ang produktong Pilipino.
  4. Saan mang bansa ka makarating, siguradong may trabahong naghihintay sa’yo dahil sa natural na taglay natin sipag at tiyaga lalo na kung para sa pamilya ang iyong pakay para umunlad.
  5. May respeto at paggalang sa kapwa lalo na sa matatanda.
  6. Mahusay tumanggap at mag-asikaso ng mga bisita.
  7. May takot sa Diyos.
  8. Masigasig lalo na kung may pangarap sa buhay.
  9. May paninindigan lalo na kung nasa tamang katwiran.
  10. Matulungin kahit sa di kakilala lalo na kung nakikitang nangangailangan.

Sali na dito.

ABOUT THE AUTHOR
Marketing Manager at Adventures Beyond Group | WAHM | Ex-OFW | Music Enthusiast | Cactus and Succulent Hobbyist | Hello Kitty Lover | A 42 y/o mom of two lovely girls sharing her adventures as she walks through motherhood and having to do most things on her own while her Indian national husband works miles away from home.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ Skype   Related posts

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Valued Voice