All About WSP

SAHM Joins Pinoy Top Ten #1

Unang Sampung Bagay na aking pinagmamalaki bilang isang Filipino:

  1. Mapagmahal sa magulang at pamilya.
  2. Umiiral pa din ang bayanihan kung kinakailangan.
  3. Kahit na nakarating na sa iba-ibang panig ng mundo, hanap pa din ang produktong Pilipino.
  4. Saan mang bansa ka makarating, siguradong may trabahong naghihintay sa’yo dahil sa natural na taglay natin sipag at tiyaga lalo na kung para sa pamilya ang iyong pakay para umunlad.
  5. May respeto at paggalang sa kapwa lalo na sa matatanda.
  6. Mahusay tumanggap at mag-asikaso ng mga bisita.
  7. May takot sa Diyos.
  8. Masigasig lalo na kung may pangarap sa buhay.
  9. May paninindigan lalo na kung nasa tamang katwiran.
  10. Matulungin kahit sa di kakilala lalo na kung nakikitang nangangailangan.

Sali na dito.

YOUR DIGITAL MOM NEXT DOOR
A full-time home-based Marketing Manager by day, 24/7 Mom, and a Blogger at any time. I’m 42 and proud. Mom of Derelle & Erchelle, sharing my adventures as I walk through motherhood and having to do most things on my own while my Indian national husband works miles away from home.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Valued Voice

Shares